GREYHOUNDS RESCUE HOLLAND

Al tien jaar knokt GRH om het leed van de galgo’s in Spanje aan de kaak te stellen en bekend te maken bij het grote publiek. Het is nauwelijks voor te stellen dat dit soort dierenleed op zo’n grote schaal voorkomt in een land zo dichtbij, anno 2011. Het is geen zwerfdierenprobleem, integendeel. De tienduizenden galgo’s die jaarlijks worden gedumpt zijn doelbewust gefokt en vervolgens afgedankt, mishandeld, opgehangen en nog veel erger. De meeste mensen kennen het stierenvechten in Spanje. Toch, de traditie van de Spaanse windhonden, de onmenselijke behandeling ervan, het rituele ophangen… treft zo heel veel meer dieren en is zo onbekend. Dit komt omdat de galgo, net als de stier, in de Spaanse wetgeving niet als dier wordt beschouwd maar als object, waardoor het martelen van deze dieren straffeloos blijft. En dit wordt weer veroorzaakt door de enorme financiële belangen (miljarden per jaar) die bij het stierenvechten, de jacht en commerciële renbanen spelen en de traditionele cultuur en volksaard. Dat moet veranderen en samen met heel veel andere vrijwilligers, zowel in Spanje, België als in Nederland blijven we vechten. Wat zou het geweldig zijn als onze stichting op een dag niet meer nodig is..

Binnen onze organisatie werkt een ieder volledig belangeloos dus men kan er 100% van op aan dat elke maar dan ook elke cent naar de hondjes gaat.

Stichting Greyhounds Rescue Holland is lid van de WSPA en ANBI gecertificeerd.

GRH in een notedop.

– * Opgericht 4 september 2001.

– * Uitgegroeid tot de grootste greyhound/galgo stichting van Nederland.

– * Ruim 1000 adoptiehonden geplaatst.

– * Helpt diverse Spaanse shelters het hoofd boven water te houden.

– * Een groot team van bevlogen vrijwilligers.

– * Een ieder zet zich geheel belangeloos in, elke cent gaat dan ook echt naar de hondjes.

– * Zorgvuldige adoptieprocedure.

– * Uitgebreide medische controle op te adopteren honden.

– * Een nazorgteam en gedragsdeskundigen paraat voor na de adoptie.

– * Inzameling van hulpgoederen en cartridges.

– * Organiseert 4 wandelingen per jaar voor adoptanten en geïnteresseerden.

– * 8x per jaar verschijnt de GreytNews, de gratis en graag gelezen nieuwsbrief.

– * Realisatie van dierenkliniek in Spanje in samenwerking met Ddevida.

– * Actief in het voeren van campagnes om de Spaanse wetgeving ten gunste van de galgo te doen veranderen.

– * Onlangs tevens Engelstalige site www.greyhoundsrescue.org geopend.

– * Voor de realisatie van onze doelstelling zijn wij afhankelijk van sponsors en donateurs.

Graag willen wij Bunschoten Diervoeders B.V. bedanken voor hun steun in de vorm van gratis Carnibest.

www.greyhoundsrescue.nl