Reddings Organisatie Zeeland

De mensen die aan de stichting verbonden zijn, zijn allen vrijwilligers. We zijn een non-profit organisatie en ontvangen geen subsidie van de overheid. Alle onkosten worden betaald uit giften van donateurs, sponsors en door de vrijwilligers zelf.

Wat doen wij?

We leiden honden en geleiders op tot inzetbare teams met als doel het opsporen van vermiste personen. Onze honden worden getraind om te zoeken naar zowel levende als overleden personen.

We bieden plaats voor zowel personen die op inzet gaan, en aan personen die niet op inzet gaan. De training is voor beide hetzelfde.

De praktijk

Wie kent niet de berichten uit de media:

– ‘bejaarde vrouw al een dag vermist’;

– ‘kind vermist na zwempartijtje in recreatieplas’;

– ‘man in depressieve toestand huis verlaten en nog niet terecht’.

Bij dergelijke vermissingen kan ReddingsOrganisatie Zeeland in actie komen. Onze teams kunnen worden ingezet voor

– het zoeken op de vlakte (bos-/heide-/poldergebieden en woongebieden);

het volgen van een spoor;

– het opsporen van personen die verborgen liggen onder het puin na instorting van

een gebouw, of het opsporen van personen die in het water liggen.