Stichting kat in nood

De doelstelling van deze stichting is de opvang van niet- of moeilijk herplaatsbare katten. Het betreft veelal katten op hoge leeftijd of met een handicap. Ook katten van particulieren die niet meer thuis verzorgd kunnen worden zijn bij ons welkom. Deze katten komen uit het gehele land omdat zij vanuit veel asielen niet plaatsbaar zijn, of opgenomen worden. Als gevolg daarvan zouden de dieren na verloop van tijd moeten worden afgemaakt. Wij vinden dit niet juist omdat ook deze katten recht hebben op een liefdevolle verzorging!

De inkomsten van de stichting komen voornamelijk uit donaties, giften van particulieren en legaten of erfenissen. Tevens kennen wij een adoptiefonds waarbij men één of meerdere poezen voor een bepaald bedrag per maand kan adopteren. Stichting Kat in Nood ontvangt geen subsidies. Al onze medewerkers werken op vrijwillige basis.